Contact us

Dongguan Cheng Yao Electronics Co., Ltd.
Contact: Ji Dan
Tel: 0769-85302670
Fax: 0769-85314122
Address: Dongguan Changan Shatou District Zhen'an Road No. 228